Fortsätt till huvudinnehållet

Vår hållbarhetsstrategi

Terra Skog är ett litet företag, men vi vet att vi har ett ansvar och vill bidra till ett hållbart samhälle på de sätt vi kan. I samarbete med Kajsa Kihlén på Almi GävleDala har vi tagit fram en hållbarhetsstrategi för att visa vårt bidrag till hållbar utveckling, med utgångspunkt i de globala målen.

Dessa fokusområden är viktiga för oss

K1: Att verka för god marknadsföring, information och avtalsmetoder

 • God dialog och snabb återkoppling
  God dialog och snabb återkoppling är några av våra värdeord.

K2: Att verka för säkra produkter och tjänster
K4: Att verka för god konsumentservice

 • Kvalitet i varje uppdrag
  Bra skogsvårdstjänster kräver förståelse för dig som skogsägare och för just er skog. Vi månar om trygg planering, genomförandeuppföljning och dialog.

A2: Att verka för sunda arbetsvillkor

 • Våra medarbetare i fokus
  Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och goda arbetsvillkor är det viktigaste för oss. Skogen kräver stort kunnande och lyhördhet vilket vi är stolta över att kunna erbjuda.

M4: Att skydda naturen och bevara biologisk mångfald

 • Naturen i fokus
  Vi vill bidra till att skydda naturen och bevara biologisk mångfald genom att med lång erfarenhet, stor kompetens och ett lyhört arbetssätt ta hand om skogen för att den ska må bra och generera värden i flera generationer.

E3: Att konkurrera på lika villkor

 • Justa affärer – Vårt fokus
  Vi levererar kvalitet i alla steg och vill vara kundernas strategiska partner i sitt val av att vårda sin skog.

E5: Att respektera äganderätten

 • Respektera äganderätten
  Bra och lönsamma skogstjänster kräver förståelse för varje enskild skogsägare och för vad varje skog behöver. Därför är vårt fokus alltid på just detta.