Fortsätt till huvudinnehållet
Solen lyser på grön mossa i en skog av smala tallar.

Om Terra Skog

Terra Skog är ett skogs­vårds­bolag som utför röjning och plantering åt skogs­ägare i Mellansverige. Med stort kunnande och lyhörd­het tar vi hand om skogen utifrån era behov som skogs­ägare. För oss är det viktigaste att utföra riktigt bra jobb som gör er nöjda och ha goda arbets­villkor för våra medarbetare, något som vi är stolta över.

Kvalitet i varje uppdrag

Bra skogsvårds­tjänster kräver förståelse för dig som skogs­ägare och för just er skog. Därför kombi­nerar vi vårt stora kunnande med en lyhördhet i varje uppdrag vi utför.

Alla våra medarbetare har relevant utbild­ning och lång erfaren­het av att jobba med skogs­vård. Vi lyssnar på er, era behov och önske­mål – och baserat på vår expertis gör vi det som blir bäst för er skog.

Det är också viktigt med en trygg planering och genom­förande­upp­följ­ning där vi analy­serar vårt arbete. Vi vill alltid ha en god dialog med dig som skogs­ägare och månar därför om att vara snabba med åter­koppling.

En man och en kvinna håller om varandra lutade mot en sten i skogen.

Så startade vi

Efter att ha jobbat på olika håll inom skogs­branschen beslutade vi, Claudia och Dan Cozmatchi, oss för att starta eget bolag. Med olika kompe­tenser inom skogs­branschen – som ekonomi, admini­stra­tion och arbets­ledning – komplet­terade vi varandra bra.

År 2019 var det rätt tidpunkt att ta steget och vi grundade Terra Skog. Sedan dess har vi vuxit och till­sammans med våra anställda fort­sätter vi att utveckla Terra Skog, ett steg i taget.

Trygghet för våra medarbetare

Vi på Terra Skog månar om vår personal. Vi vet att nöjda medarbetare ger en bra stämning – och goda resultat. Därför har vi alltid schyssta arbets­villkor, följer kollektiv­avtalet och strävar efter att ha en bra löne­utveckling.

Vi är öppna för nya medarbetare som vill utbildas och växa till­sammans med oss, du är varmt väl­kommen att höra av dig.

Ring 070-307 10 72 eller mejla Claudia på: claudia.cozmatchi@terraskog.se