Fortsätt till huvudinnehållet
Solen lyser genom träden i en skog.

Skogsplanerare

Skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder.

Rollen som skogsplanerare har ett omfattande ansvar att planera för skogsfastigheter på ett lönsamt och hållbart sätt över lång tid.

Skogsplanerare arbetar med att göra skogs­bruks­planer och planering av skogliga åtgärder som till exempel av­verk­ning av skog och skogs­vård. Med vårt struktu­rerade arbets­sätt, god IT–vana samt god kommu­nika­tion och samverkan arbetar vi mot upp­satta mål och ser till att de nås.

Är ni intresserade av tjänsten och behöver hjälp?